Axepeditie

Hoe bieden wij begeleiding?

De jongeren ondernemen in groepsverband of ambulant uitdagende activiteiten onder specialistische begeleiding. Specialistische begeleiding wil zeggen dat er samen met de jongere en gezaghebbende korte en lange termijn doelen worden gesteld, waar tijdens de activiteiten aan gewerkt wordt. Er wordt een situatie gecreëerd waar jongeren van en met elkaar kunnen leren. De begeleiders hebben allemaal een SKJ-registratie en hebben een relevante opleiding afgerond, of zitten in de afronding.

Wij begeleiden jongeren vanuit de gedachte dat iedereen het verdient om erbij te horen, mee te doen en gewaardeerd en gezien te worden. Wij werken vanuit een duidelijke visie en vaste uitgangspunten met waarden. Een methode of stappenplan om het doel te bereiken wordt per persoon bekeken en samen besproken. In de begeleiding staan een aantal begrippen centraal.

Zelfvertrouwen

Zo kreeg ik de opdracht om tijdens het voetballen de jongeren die niet aan de bal waren complimenten te geven.

Tijdens de begeleiding besteden wij veel aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen. William James, een van de grondleggers van de moderne psychologie, zag zelfvertrouwen als de vaardigheid om succes te behalen.

‘’Ik heb zelf ondervonden dat vaak vooral de negatieve feedback blijft hangen en mij dit vroeger erg onzeker maakte. Op mijn stage aan het Helicon College, heb ik van mijn toenmalige stagebegeleider geleerd dat het erg belangrijk is om jongeren positief te coachen en succes ervaringen op te laten doen. Zo kreeg ik de opdracht om tijdens het voetballen de jongeren die niet aan de bal waren complimenten te geven.’’ (Bo Lentjes).

In de begeleiding besteden wij veel aandacht aan het opdoen van succes ervaringen. Door de jongeren positief te benaderen en gewenst gedrag te complimenteren, werken wij aan het zelfvertrouwen van de jongere.

Leren door ervaren

Tell me I will forget, show me I will remember, involve me I will understand

In de begeleiding is het uitgangspunt jongeren te laten leren door te ervaren, ook wel ervaringsleren genoemd. Ervaringsleren is waardevol omdat er veel leermomenten liggen in situaties waar iemand zich in moeilijkheden bevindt (Ploeg, 2011). Tijdens het ervaren leren de jongeren vaardigheden die ook in andere situaties gebruikt kunnen worden. Als voorbeeld: neem het bouwen van een hut. Hier komen onder andere de volgende vaardigheden bij kijken: plan maken, taken verdelen, overleggen, materialen regelen, samenwerken en doelgericht werken. Deze vaardigheden kunnen ook op andere momenten in het dagelijks leven worden toegepast. Buiten dat dit een hele fijne en effectieve manier van leren is, wordt dit door jongeren vaak als leuk ervaren.

Creativiteit

“Door buiten de lijntjes te kleuren, maak je de mooiste tekeningen”

In de begeleiding zit veel creativiteit verworven. Creativiteit betekent voor ons nieuwe dingen verzinnen, anders kijken naar situaties, verbeeldingskracht en experimenteren. Creativiteit kan jongeren helpen in het omgaan met veranderingen en bevordert het probleemoplossend vermogen. Creativiteit kan op veel manieren ontwikkeld worden. Voorbeelden van hoe jongeren kennis maken met creativiteit zijn: het opknappen van een boot, het maken van een film, sporten, het maken van een liedje/rap, hutten bouwen, denk- en werkvormen, meubels maken et cetera. Samen met de jongeren gaan wij opzoek naar nieuwe mogelijkheden.

Sportiviteit

“Play hard, be fair”

Tijdens de begeleiding heeft het begrip sportiviteit een dubbele betekenis. Sportief bezig zijn is erg belangrijk. Buiten dat sporten natuurlijk goed is voor de gezondheid, draagt sporten ook bij aan andere zaken. Tijdens het sporten kunnen jongeren succes ervaringen op doen, leren omgaan met winst en verlies, grenzen verleggen en samenwerken. jongeren worden tijdens de begeleiding uitgedaagd om bijvoorbeeld een stuk te mountainbiken, een potje te voetballen of mee te doen aan een sportuitdaging.

Sportiviteit betekent voor ons ook het respectvol omgaan met elkaar, luisteren en spelen volgens de regels. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteed aan geschreven en ongeschreven regels die horen bij het tonen en hebben van respect aan en naar elkaar. Voorbeelden hiervan zijn: taalgebruik, conflictoplossing en gespreksvoering.

© 2024 Axepeditie | Algemene voorwaarden Axepeditie

Thema door Anders Norén